motie 31409-328 over ...

geen lozingen van productiewater toestaan bij het herstelde schelpdierrif bij Schiermonnikoog

24-06-2021
Verworpen met handopsteken
Voor 67
Tegen 83

Fractie Den Haan 1
BIJ1 1
BBB 1
Volt 3
ChristenUnie 5
PvdD 6
GroenLinks 8
SP 9
PvdA 9
D66 24
SGP 3
JA21 3
Groep Van Haga 3
DENK 3
FvD 5
CDA 15
PVV 17
VVD 34

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door ONE-Dyas een vergunning is aangevraagd om in gasveld N05-A aardgas te winnen;.

overwegende dat dit bedrijf van plan is om onder andere benzeen, kwik, zink en methanol in de vorm van productiewater in de Noordzee te lozen;

constaterende dat het Staatstoezicht op de Mijnen dit onwenselijk noemt;

constaterende dat de Mijnraad zorgen over de omvang van de lozingen heeft uitgesproken;

overwegende dat dit op nog geen 20 kilometer boven Schiermonnikoog gebeurt;

verzoekt de regering, om lozingen van productiewater, en daarmee milieuvervuiling, niet toe te staan bij het herstelde schelpdierrif,

en gaat over tot de orde van de dag.
Raan, L. van

Dit is een onderdeel van de Politiek App.